14. mai 2024
by Ole Melhus

Det kan være nyttig å se hvilke produkter kunder pleier å handle. Her er en GraphQL-spørring du kan bruke i NXT Report for å hente ut de 200 produktene en kunde har handlet mest de siste 12 månedene. I Excel navngir du en celle med _customerNo, så vil verdien derfra automatisk sendes med i spørringen. For å gjøre det enda bedre kan du lage en spørring i tillegg hvor du henter ut alle kunder, og lage en dropdown i Excel for å enkelt kunne hoppe mellom kundene.

Legg inn spørringen under Query og trykk "refresh" på transformer, før du oppretter en ny tilgangsnøkkel og leser inn dataene i Excel. Om du er usikker på hvordan du oppretter en ny tilgangsnøkkel og får dataene inn i Excel så kan du se denne videoen.

Du finner GraphQL-spørringen under skjermbildet.

query Top200MostSoldProductsForCustomer(
 $cid: Int!
 $customerNo: Int! = -1
 $productNumbers: [String!] = [""]
 $__lastYearToday: Int
) {
 useCompany(no: $cid) {
  productTransaction(
   filter: {
    _and: [
     { changedDate: { _gt: $__lastYearToday } }
     { orderType: { _in: [1, 2, 3] } }
     { customerNo: { _eq: $customerNo } }
    ]
   }
   groupBy: [{ productNo: DEFAULT, quantity: ROLLUP }]
   sortOrder: { quantity: DESC }
   first: 200
  ) {
   items {
    productNo @export(as: "productNumbers")
    aggregates {
     sum {
      quantity
     }
     maximum {
      lastOrderDate: createdDate
     }
    }
   }
  }
  product(
   filter: { productNo: { _in: $productNumbers } }
  ) {
   items {
    productNo
    description
    productCategory1: joinup_ProductCategory_via_ProductCategory1 {
     productCategoryNo
     description
    }
   }
  }
 }
}


I denne videoen går vi igjennom hvordan vi lager en levende kobling fra Business NXT til Google Sheets og Excel, og hvordan tilgangsstyring fungerer.

I dette eksemplet er det kunder vi eksporterer, men hva du ber AI-assistenten eksportere er helt opp til deg.

Vi starter med å opprette en ny spørring i NXT Report, og ber AI-assistenten lage en sprørring for oss. Spørringen finner du her.

query ListCustomersWithDetailsAndCountryIso(
 $cid: Int!
 $after: String = null
) {
 useCompany(no: $cid) {
  associate(
   filter: { customerNo: { _gt: 0 } }
   after: $after
  ) {
   pageInfo {
    hasNextPage
    endCursor
   }
   items {
    customerNo
    name
    companyNo
    addressLine1
    addressLine2
    addressLine3
    postCode
    postalArea
    country: joinup_Country {
     name
     isoCode
    }
   }
  }
 }
}

Når spørringen er opprettet og returnerer fornufige data går vi videre og oppretter en tilgangsnøkkel. Her oppretter vi først en vi bruker med Google Sheets, så lager vi en ny for Excel senere.

En showstopper når man vurderer å gå fra Visma Business til Business NXT, er jo at man mister alle de deilige Excelrapportene som er koblet rett i databasen til Visma Business.
Ole Melhus i ON IT AS – jepp, han er en av mine sønner – han har trent opp en AI-motor i strukturen i NXT slik at det lages en tilkobling og et uttrekk direkte inn i Excel, Google sheets eller web.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

De fleste – eller alle – mine kunder som bruker Visma Business, har minst en Excel-rapport som leser data direkte fra databasen. Rapportene er laget som et supplement til Business, nettopp fordi det er komplisert (eller ikke mulig) å produsere rapporten direkte i Business. Det kan være provisjonsberegninger, visuelle prosjektrapporter, salgsrapporter som går ut på e-post. Løsninger som kunden har investert mye i og har lite lyst til å miste.

Business NXT har samme underliggende logikk som Visma Business, og gjør det mulig å overføre spørringene fra Visma Business til Business NXT – med litt hjelp av en godt trent AI-motor – og litt hjelp av Ole.

Hvis du er utvikler, tenker jeg du rimelig enkelt kan manøvrere deg gjennom oppsettet på https://nxt.report. Hvis ikke tror jeg det er lurt å kontakte Ole på [email protected] eller meg.

Nå trenger du ikke være utvikler for å lage dine egne rapporter i Excel eller Google Sheets, med data fra Business NXT.

Du kan konvertere eksisterende Excel-ark ved å bytte ut dagens SQL-koblinger med Power Query generert av NXT Report. Med AI-motoren er det enkelt å konvertere eller lage nye spørringer, uten at du må ha inngående kunnskap om GraphQL.

Siden løsningen er skybasert, og den ikke lenger krever tilgang til en lokal SQL-server, vil du kunne få tilgang til dataene hvor som helst i verden.

I tillegg har du full kontroll over hvem som har tilgang til dataene, enten med e-post og passord, eller API-nøkkel. En utfyllende tilgangslogg gir deg oversikt over hvem som til en hver tid bruker spørringene du har laget.

Vi er foreløpig i en åpen beta-fase, og du er velkommen til å prøve ut løsningen!