I denne videoen går vi igjennom hvordan vi lager en levende kobling fra Business NXT til Google Sheets og Excel, og hvordan tilgangsstyring fungerer.

I dette eksemplet er det kunder vi eksporterer, men hva du ber AI-assistenten eksportere er helt opp til deg.

Vi starter med å opprette en ny spørring i NXT Report, og ber AI-assistenten lage en sprørring for oss. Spørringen finner du her.

query ListCustomersWithDetailsAndCountryIso(
 $cid: Int!
 $after: String = null
) {
 useCompany(no: $cid) {
  associate(
   filter: { customerNo: { _gt: 0 } }
   after: $after
  ) {
   pageInfo {
    hasNextPage
    endCursor
   }
   items {
    customerNo
    name
    companyNo
    addressLine1
    addressLine2
    addressLine3
    postCode
    postalArea
    country: joinup_Country {
     name
     isoCode
    }
   }
  }
 }
}

Når spørringen er opprettet og returnerer fornufige data går vi videre og oppretter en tilgangsnøkkel. Her oppretter vi først en vi bruker med Google Sheets, så lager vi en ny for Excel senere.