14. mai 2024
by Ole Melhus

Det kan være nyttig å se hvilke produkter kunder pleier å handle. Her er en GraphQL-spørring du kan bruke i NXT Report for å hente ut de 200 produktene en kunde har handlet mest de siste 12 månedene. I Excel navngir du en celle med _customerNo, så vil verdien derfra automatisk sendes med i spørringen. For å gjøre det enda bedre kan du lage en spørring i tillegg hvor du henter ut alle kunder, og lage en dropdown i Excel for å enkelt kunne hoppe mellom kundene.

Legg inn spørringen under Query og trykk "refresh" på transformer, før du oppretter en ny tilgangsnøkkel og leser inn dataene i Excel. Om du er usikker på hvordan du oppretter en ny tilgangsnøkkel og får dataene inn i Excel så kan du se denne videoen.

Du finner GraphQL-spørringen under skjermbildet.

query Top200MostSoldProductsForCustomer(
 $cid: Int!
 $customerNo: Int! = -1
 $productNumbers: [String!] = [""]
 $__lastYearToday: Int
) {
 useCompany(no: $cid) {
  productTransaction(
   filter: {
    _and: [
     { changedDate: { _gt: $__lastYearToday } }
     { orderType: { _in: [1, 2, 3] } }
     { customerNo: { _eq: $customerNo } }
    ]
   }
   groupBy: [{ productNo: DEFAULT, quantity: ROLLUP }]
   sortOrder: { quantity: DESC }
   first: 200
  ) {
   items {
    productNo @export(as: "productNumbers")
    aggregates {
     sum {
      quantity
     }
     maximum {
      lastOrderDate: createdDate
     }
    }
   }
  }
  product(
   filter: { productNo: { _in: $productNumbers } }
  ) {
   items {
    productNo
    description
    productCategory1: joinup_ProductCategory_via_ProductCategory1 {
     productCategoryNo
     description
    }
   }
  }
 }
}